Sinja Smokvina je dijakinja Srednje šole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana, kjer se uči grafičnega oblikovanja. Rada posluša stare jugošlagerje ter glasbeno zasedbo Smrt boga in otrok. Če je ne najdete v lokalu, kjer že pet ur sreba »kafe«, jo poiščite na rock koncertu, na katerem pleše kot hip mamica.

Dogodki

Premiera gledališke predstave
9. 10.   19.00 – 20.30