Building Conversation je platforma za dialoško umetnost na presečiščih umetnosti, razpravljanja in družbenosti. V gibanju za dialoško umetnost, ki je nastalo v sedemdesetih letih 20. stoletja, je bil pogovor sam po sebi umetniško delo. Platforma izhaja iz te politično angažirane umetniške prakse in pripravlja performanse, ki se navdihujejo pri obstoječih načinih razpravljanja z vsega sveta; od avtohtonih skupnosti na Novi Zelandiji in v Kanadi do gibanja Occupy, Facebooka in koreninskega sistema dreves.
https://buildingconversation.nl/en/