Critical Network sestavljajo umetnici Marwa Arsanios in Lotte van den Berg, umetnik Roland Gunst in raziskovalka Fanny Robles. V evropskem projektu Art Beyond Participation – BE PART (Umetnost onkraj participacije – SODELUJ) sodelujejo kot »zunanje oko«, saj partnerskim organizacijam nudijo svoje kritične vpoglede v razmerja med močjo/oblastjo, politiko, javnostjo in prostorom v svetu umetnosti, kar je osrednja tema projekta. 
https://beyondparticipation.eu/