Darja Rakovič je ravnateljica Vrtca Zagorje ob Savi in soavtorica knjige Šola in vrtec skozi ogledalo (2004), ki sta jo uredili Eva D. Bahovec in Ksenija Bregar Golobič. Poklicno pot je začela kot vzgojiteljica in nadaljevala s študijem pedagogike na Filozofski fakulteti v Ljubljani. V magistrskem delu (2011) se je posvetila vlogi strokovnih delavcev vrtca in opozorila na nujne spremembe. V okviru kurikularne prenove je kot vzgojiteljica vodila projektni oddelek Vrtec z evropskim delovnim časom – drugače v vrtcu (1994–1999) ter sodelovala v področni in predmetni kurikularni komisiji (1995–1996). Sodelovala je v raziskovalno-razvojnem projektu Dnevna rutina z vidika prikritega kurikula v vrtcu in prvem razredu: primerjava med stanjem pred kurikularno prenovo in po njej (2004). Sodeluje tudi pri stalnem strokovnem izpopolnjevanju za vzgojiteljice Modul II: vrtec, možnost izbire, drugačnost pod vodstvom dr. Eve D. Bahovec. Zavzema se za demokratizacijo vzgoje, odpravljanje seksizma in spreminjanje tradicionalnih spolnih vlog. Tem ciljem sledi tudi v mednarodnem projektu Verižni eksperiment v vrtcu, za katerega je Vrtec Zagorje ob Savi prejel priznanje za inovacije.

Dogodki

Strokovni posvet
22. 10.   9.30 – 17.30