Gjino Šutić je večdisciplinarni raziskovalec in inovator, dejaven na več znanstvenih področjih (biotehnologija, bioelektronika in ekološki inženiring) in v postmoderni novomedijski umetnosti (bioumetnost, digitalna umetnost in hibridna umetnost). Kljub svoji akademski izobrazbi iz biotehnologije, pedagoške psihologije in medicinske kemije k biotehnologiji pristopa kot bioheker, ki stavi na miselnost »naredi sam«. V Zagrebu je ustanovil nepridobitni participativni Universal Research Institute za uporabne znanstvene raziskave in razvoj z njimi povezane kulture, kjer opravi večino svojega dela. S svojimi predavanji je gostoval na številnih univerzah in tudi sicer se predano zavzema za prepletanje znanosti, tehnologije, inženirstva, umetnosti in matematike z inovativno umetnostjo in inovativno rabo znanosti.
https://ur-institute.org/

Dogodki

Delavnica
8. 10.   17.00 – 20.00