Jan Lazardzig je profesor teatrologije na Freie Universität v Berlinu. Doktoriral je leta 2006 z disertacijo o tehniki v gledališču 17. stoletja. Bil je postdoktorski sodelavec na Univerzi v Chicagu (2011–2013) in izredni profesor teatrologije na Univerzi v Amsterdamu (2013–2017). Med letoma 2009 in 2012 je bil koordinator delovne skupine za gledališko zgodovinopisje pri International Federation for Theatre Research (IFTR). Napisal in uredil je več knjig, med njimi: Theaterhistoriographie. Eine Einführung (2012, soavtorja M. Warstat in V. Tkaczyk), Ruinierte Öffentlichkeit. Zur Politik von Theater, Architektur und Kunst in den 1950er Jahren (2012, soavtorica C. Blümle), Technologies of Theater. Joseph Furttenbach (1591–1667) and the Transfer of Technical Knowledge in Early Modern Theater Cultures (2016, soavtor H. Rößler), »Images en action«. The Theoretical Writings of Claude-François Ménestrier (1631–1705) (2018, soavtorja A. Keppeler in N. Gess), trenutno pa piše knjigo o zgodovini gledaliških študij v Nemčiji.

Dogodki

Dogodek v spomin na dr. Barbaro Sušec Michieli (1967–2011)
1. 10.   10.00 – 17.45